Ekspropriation til nyt regnvandsbassin i Fjelsted

19-06-2013

Byrådet i Middelfart Kommune har den 3. juni 2013 besluttet, at nødvendige rettigheder for etablering af ledningsanlæg og arealerhvervelse til ”Regnvandsbassin Fjelsted” erhverves ved ekspropriation. Ekspropriationen omfatter arealer ved Vindebjergvej i Fjelsted, som Middelfart Spildevand A/S ønsker at inddrage for udførelsen af regnvandsbassinet.

Ekspropriationen udføres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22/12/2006 med senere ændringer, kapitel 8, Ekspropriation m.v.).

Ekspropriationen gennemføres jf. § 60 i Miljøbeskyttelsesloven ved anvendelse af bestemmelserne i Lov om offentlige Veje (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19/08/1999 med senere ændringer) ved afholdelse af åstedsforretning.

Følgende matr. nr. berøres af ekspropriationen ved Vindebjergvej:

  • 20y, Fjelsted By, Fjelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark.
  • 35b, Fjelsted By, Fjelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark.

Der afholdes åstedsforretning onsdag den 10. juli 2013 for gennemførelse af ekspropriationen.

Berørte lodsejere får eller har fået særskilt brev om åstedsforretningen.

Ekspropriationsplan og varslingsbreve er fremlagt til eftersyn i perioden 11. juni 2013 til den 10. juli 2013 hos Middelfart Kommune, Trafik og vej, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Novagraf A/S