Ekspropriation Assensvej syd

12-06-2017

Ledningsanlæg for afvanding af nyt boligområde ved Toften, Middelfart Kommune
 

Byrådet i Middelfart Kommune har den 29. maj 2017 besluttet, at nødvendige rettigheder for etablering af nye ledningsanlæg for afvanding af nyt boligområde ved Toften erhverves ved ekspropriation. Ekspropriationen omfatter arealer ved Sejvænget, Sildevænget, Sperlingvænget, Ulvsbjergvej og langs med jernbanen, som Middelfart Spildevand ønsker at inddrage for udførelsen af det nye ledningsanlæg.
 

Ekspropriationen udføres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22/12/2006 med senere ændringer, kapitel 8, Ekspropriation m.v.).
 

Ekspropriationen gennemføres jf. § 60 i Miljøbeskyttelsesloven ved anvendelse af bestemmelserne i Lov om offentlige veje (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19/08/1999 med senere ændringer) ved afholdelse af åstedsforretning.
 

Følgende matr. nr. berøres af ekspropriationen:

  • 6f, 11i, 11o, 11m, 11k og 11e Svenstrup By, Kauslunde, Middelfart Kommune
  • 2ak og 1s, Skrillinge By, Kauslunde, Middelfart Kommune
     

Der afholdes åstedsforretning fredag den 7. juli 2017 for gennemførelse af ekspropriationen.
 

Berørte lodsejere har fået særskilt brev om åstedsforretningen.
 

Arealdisponeringsplanerne og varslingsbreve er fremlagt til eftersyn i perioden 13. juni 2017 til den 8. juli 2017 hos Middelfart Kommune, Trafik og vej, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Novagraf A/S