Ekspropriation Assensvej syd ledningsanlæg for nyt regnvandsbassin, Middelfart Kommune

13-03-2015

Byrådet i Middelfart Kommune har den 3. november 2014 besluttet, at nødvendige rettigheder for etablering af nye ledningsanlæg til ”Assensvej syd, regnvandsbassin” erhverves ved ekspropriation.
 

Ekspropriationen omfatter arealer ved Ellebækvej og Ulvsbjergvej i Svenstrup, som Middelfart Spildevand A/S ønsker at inddrage for udførelsen af det nye ledningsanlæg til og fra det planlagte regnvandsbassin ved Ellebækvej.
 

Ekspropriationen udføres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22/12/2006 med senere ændringer, kapitel 8, Ekspropriation m.v.).
 

Ekspropriationen gennemføres jf. § 60 i Miljøbeskyttelsesloven ved anvendelse af bestemmelserne i Lov om offentlige Veje (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19/08/1999 med senere ændringer) ved afholdelse af åstedsforretning.
 

Følgende matr. nr. berøres af ekspropriationen ved Ellebækvej:

  • 1a, Svenstrup By, Kauslunde, Middelfart Kommune, Region Syddanmark.
  • 8a, Svenstrup By, Kauslunde, Middelfart Kommune, Region Syddanmark.
  • 3i, Svenstrup By, Kauslunde, Middelfart Kommune, Region Syddanmark.
  • 11m, Svenstrup By, Kauslunde, Middelfart Kommune, Region Syddanmark

Der afholdes åstedsforretning fredag den 10. april 2015 for gennemførelse af ekspropriationen.

Berørte lodsejere får eller har fået særskilt brev om åstedsforretningen.
 

Ekspropriationsplan og varslingsbreve er fremlagt til eftersyn i perioden 13. marts 2015 til den 10. april 2015 hos Middelfart Kommune, Trafik og vej, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Novagraf A/S