CLEAN – projekt ”Sammen om klimatilpasning”

11-04-2017

Middelfart Spildevand er partner i nyt klimaprojekt, der har modtaget 1.5 mio. kr. fra Grundejernes Investeringsfond.
 

De mest uheldige grundejere har allerede stiftet bekendtskab med det: ekstremregn og grundvandsstigning, hvilket kan betyde store vandskader for huse. Andre er sluppet for skader, men ligger stadig i et udsat område, hvor kloakken ikke har tilstrækkelig kapacitet og fortyndet spildevand derfor strømmer tilbage ind i boligen. Både kommuner og spildevandsselskaber er klar over, at der skal mere til, hvis grundejerne skal kende løsningerne til at skybrudssikre sin ejendom. Men markedet er udfordret af høje priser, få muligheder for valg af kreative løsninger og en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører. Derfor er CLEAN med hjælp fra Smith Innovation og 9 partnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækst projektet gået sammen om et nyt klimaprojekt "Sammen om Klimatilpasning", der netop har fået 1.5 mio. kr. fra Grundejernes Investeringsfond.

Novagraf A/S