Bevilling fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

10-07-2013

Bevilling fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond til kortlægning af energiforbruget på Middelfart Renseanlæg

Middelfart Spildevand har som målsætning at energioptimere processerne vedrørende rensning og udledning af spildevand fra kommunens borgere og virksomheder. Som led i denne målsætning har Middelfart Spildevand sammen med samarbejdspartnere fra industrien og rådgivningsverdenen fået en bevilling fra VTU-fonden til at søsætte et udviklingsprojekt som skal kortlægge energiforbruget på Middelfart Renseanlæg.

 

Formålet med udviklingsprojektet er at udvikle og implementere en standardiseret baseline model koblet med et online moniteringsværktøj, som til en hver tid kan vise energieffektiviteten på anlægget i den nuværende driftssituation. På basis af denne detaljerede viden om energiforbruget i hvert enkelt procestrin i renseanlægget, kan indsatsen prioriteres med henblik på energioptimering.

 

Baggrunden for projektet er et ønske om at udforske muligheden for at anvende energisparende it-værktøjer, med henblik på at omforme renseanlæg fra at være netto-energiforbrugende til at være netto-energiproducerende. Der er gjort flere tiltag rundt omkring, for at måle energiforbrug op mod renseprocesserne, uden at man er kommet helt i mål med et egentligt moniteringsprogram. Resultaterne fra projektet kan være med til at man kommer et godt stykke nærmere.

 

Det er Middelfart Spildevand som står for projektet, men for at sikre det optimale udbytte af projektet og dets resultater, er der indgået et samarbejde med medarbejdere fra EnviDan, Grontmij, Picca, DHI og Danish Water Service.

 

Projektet forventes at blive skudt i gang til efteråret 2013.

 

Kontakt: Allan Bruus, ab@middelfartspildevand.dk

Novagraf A/S