Afholdelse af teknisk markedsdialog i forbindelse med Klimatilpasningspartnerskabet

13-11-2012

Klimatilpasningspartnerskabet ønsker hermed at invitere markedsaktører til en teknisk markedsdialog om potentielle udbudsprojekter på kliamtilpasningsområdet.

Novagraf A/S