Ledningsoplysninger

Private
Middelfart Spildevand har ikke kendskab til ledninger på privat grund. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Middelfart Kommune, Bygningsafdeling.


Virksomheder
Alle virksomheder, der skal grave i offentlig areal, har pligt til at undersøge ledningsforhold ved at forespørge gennem Ledningsejerregistret - LER.


Formålet med LER er at undgå graveskader, og registeret indeholder detaljeret oplysninger om, hvor i den danske undergrund der ligger ledninger, og hvem der ejer dem.

 

 

Novagraf A/S