Klimatilpasningspartnerskabet under Fornyelsesfonden

Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand deltager samme med en række kommuner, forsyninger og virksomheder i et projekt støttet af Fornyelsesfonden med udvikling af funktionsudbud og udvikling af nye teknologier og løsninger til klimatilpasning.

Novagraf A/S