Fremtiden

De skærpede krav til beskyttelse af miljøet og udpræget fokus på menneskets sundhed er nogle af årsagerne til, at spildevandsområdet står over for store udfordringer i de kommende år.


Den øgede regnmængde gør, at by og land ofte oversvømmes, så kloaksystemet løber over, og spildevandet løber steder hen, hvor det ikke er tilsigtet. En af fremtidens udfordringer er derfor at tilpasse kloaksystemet til de klimaforandringer, vi oplever i disse år.

Novagraf A/S