FORBRUGERVALG 2017

Fristen for at opstille som kandidat udløb mandag den 9. oktober og føgende kandidater er opstillet

 

Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne
Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter, samt op til 4 suppleanter

Den 4. december -  15. december afholder vi valg for forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Middelfart Spildevand.

Læs mere i valgregulativet
 

Vigtige datoer

  • 4. september: Offentliggørelse af valget
  • 9. oktober: Deadline for anmeldelse af kandidatur
  • 16. oktober: Offentliggørelse af kandidater
  • 4. december – 15 december:  Valgperiode
  • 20. december: Offentliggørelse af valget

Bestyrelsesarbejdet

Du forestår i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer den ”overordnede og strategiske ledelse” af selskabet og deltager i bestyrelsesarbejdet på lige vilkår og med samme pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Se endvidere Rettigheder og forpligtelser for bestyrelsesmedlemmer.

Novagraf A/S