FORBRUGERVALG 2017

Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne
Vi søger forbrugere, der ønsker at stille op til bestyrelsen.
Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter, samt op til 4 suppleanter

Den 4. december -  15. december afholder vi valg for forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Middelfart Spildevand.

Læs mere i valgregulativet
 

Vigtige datoer

  • 4. september: Offentliggørelse af valget
  • 9. oktober: Deadline for anmeldelse af kandidatur
  • 16. oktober: Offentliggørelse af kandidater
  • 4. december – 15 december:  Valgperiode
  • 20. december: Offentliggørelse af valget

Hvem kan stille op til valget?

For at blive godkendt som kandidat skal du være myndig, og samtidig med kandidatanmeldelsen indlevere en stillerliste med mindst 25 stillere, som alle skal være stemmeberettigede forbrugere i Middelfart Spildevand A/S. Du behøver hverken være kunde i Middelfart Spildevand eller have bopæl i Middelfart Kommune for at stille op som kandidat.


Meddelelse om kandidatur skal ske via vores elektroniske valgsystem
www.stemonline.dk/middelfartspildevand
 

Bestyrelsesarbejdet

Du forestår i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer den ”overordnede og strategiske ledelse” af selskabet og deltager i bestyrelsesarbejdet på lig vilkår og med samme pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Se endvidere Rettigheder og forpligtelser for bestyrelsesmedlemmer.

Novagraf A/S