Byggemodning

Når et nyudstykket boligområde byggemodnes, er Middelfart Spildevand forpligtet til at forsyne byggegrundene med kloakstik. I separatkloakerede områder lægges der både regn- og spildevandsstik ind på grundenene. I områder, hvor der udelukkende kloakeres for spildevand, lægges der kun et spildevandsstik. I disse områder skal regnvandet nedsives på egen grund.


I forbindelse med en nyudstykning opkræves der et tilslutningsbidrag, såfremt dette ikke har været opkrævet tidligere. Beløbet fremgår af vores takstblad


På Middelfart Kommunes hjemmeside kan du se, hvor kommunen har byggegrunde til salg.

Novagraf A/S