Bestyrelse

Medlemmerne i bestyrelsen for Middelfart Spildevand Holding A/S, Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Service A/S er:


Udpeget af byrådet:
Allan Buch, Formand
Bo Juul Nielsen, Næstformand
Steen Dalstrøm                                 
Alex Gren


Medarbejdervalgt:
Jan Lind

Forbrugervalgt:
Torben Torsbjerg Møller
Ole Høyer

Novagraf A/S